Dynamická jóga


Dynamická jóga, kterou praktikuji a učím, je založena na citlivosti, vnímavosti a měkkosti. Každému umožňuje sjednotit tělo, mysl a ducha prostřednictvím jednoduchých činností bez zbytečného úsilí. Bez ohledu na věk, zkušenosti, flexibilitu nebo sílu pomáhá sebepoznání, které rozkvétá v absolutní důvěru v život.   Název Dynamická zde neznamená "upocená a uhopsaná", ale spíše poukazuje na fakt, že většinu času věnujeme pohybům mezi pozicemi, a ne dlouhým výdržím. 

Jóga není ani náboženstvím ani filosofií, nevychází z logiky, domněnek ani esoterických spekulací. Je skutečným vyjádřením nejhlubších možností lidského bytí a je založena přímo na bezprostřední zkušenosti. Jóga může být zkušeností, stavem, procesem nebo praxí. Cílem je integrace: funkční, strukturální, fyziologická, energetická a duchovní. Provádění jógových pozic je nejvíc integrující ze všech jógových praktik, jelikož závisí současně na přímé a propojené účasti těla (pocity), mysli (vnímání, rozpoznání) a ducha (vědomí).

Provádění jógových pozic je možná jednou z nejlepších a nejplodnějších lidských aktivit. Bez zvláštních pomůcek nám nabízí mobilitu, energii, sílu, ladnost, výdrž, klid, vitalitu, zdraví, pozornost, koncentraci, důvěru a jasnost. Všechny tyto a mnohé další přínosy jsou vytvářeny jednoduše systematickým a citlivým přeorganizováním vztahů mezi částmi těla. 

V lekci jógy provádíme jógové pozice, očistné a jemné dechové praktiky, věnujeme dostatečný čas relaxaci a meditaci.