Rolfterapie


Rolfterapie - Strukturální Integrace 
… práce s přirozenou tělesnou gravitací

  • vyřešení dlouhotrvajících "chronických" problémů,
  • návrat k tělesné a duševní harmonii,
  • gravitace jako pomocník a ne jako zátěž,
  • zmírnění nebo často úplné zmizení bolestí,
  • pocit lehkosti v běžném životě,
  • zlepšení sportovních výkonů,
  • změna myšlení a vnímání světa kolem 

Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10-ti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě). Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem Země.

Místo snahy vyřešit lokální problém (bolest zad, bolest kolene atd.), kdy se terapeuti zaměřují pouze na samotný problém a maximálně na oblast blízkého okolí, při Rolfterapii se provádí reorganizace myofasciální sítě celého těla. Ve Strukturální Integraci se tedy vždy nahlíží na "lokální" problém jako na symptom "globálního" neuspořádání celé fasciální sítě těla. K vyřešení tohoto "lokálního" problému dojde v důsledku lepší vyrovnanosti a zároveň větší výkonnosti celého systému.

Základem Rolfterapie - Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh. 

Dr. Ida P. Rolf

Rolfterapie - Strukturální Integrace je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci. Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem Rolfterapie nebo Rolfing. Strukturální integrace je původní název, který dala Dr. Rolf své celoživotní práci. Je vyučována různými školami po celém světě, mimo jinými "The Guild for Structural Integration". K označení její metody a terapeutů, kteří ji praktikují, jsou používány názvy Rolfing® a Rolfer®. Jedná se o ochranné známky největší školy, které učí strukturální integraci – The Rolf Institute of Structural Integration®.